Kontakty

Neváhajte nás kontaktovať ak máte akékoľvek otázky. Sme tu pre vás.

Slavomír Šutárik

sutariks@gmail.com

"Právne vzťahy v rámci obchodného styku založené medzi spoločnosťou Da Vinci Martin, s.r.o., Minská 4174/11, Martin, IČO: 53681002, resp. firmou Slavomír Šutarík Da Vinci Martin, Minská 4174/11, Martin, IČO: 45548056, ako dodávateľom a odberateľom týchto subjektov, s výnimkou fyzickej osoby, ktorá je spotrebiteľom, sa od 1. januára 2021 riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami uverejnenými na www.avop.sk čo dodávateľ aj odberateľ potvrdzujú realizáciou daného kontraktu."